« Zpět

Sponzorství pro: Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek 5/2018


pomáháme dětem

Sociální automobil pro:

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

Škola patří svým zaměřením mezi jedinečné školy v regionu, protože se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s různým typem zdravotního postižení nebo mentálního postižení i v kombinaci s dalším hendikepem. Vzdělávání nabízí také žákům s běžným intelektem, ale s poruchou chování, vadami řeči nebo projevy autismu. Podle druhu vzdělávacího programu jsou organizovány třídy, počty žáků ve třídách a speciálně pedagogické metody a formy práce nebo organizace výuky.

Fotogalerie