« Zpět

Otěruvzdorné děrované plechy Technotron Metal 7/2018


Zakázková výroba děrovaných otěruvzdorných plechů Technotron Metal s.r.o.

Otěruvzdorné děrované plechy se využívají v těžebním průmyslu, dopravě a zpracování nerostných surovin. Při těchto činnostech dochází m.j. i k třecí a rázové abrazi, kdy jsou používané nástroje vystaveny zvýšenému riziku poškození a opotřebení. Charakteristickou vlastností perforovaných otěruvzdorných ocelí je i dobrá svařitelnost. 

Nabízíme dodávky děrovaných plechů následujících jakostí:

OcelTvrdost oceli
 400 HB500 HB
Ocele kalené ve voděDILLIDUR 400
QUARD 400
ROC 400
HARDOX 400
DILLIDUR 500
Ocele kalené v olejiCRESUABRO 4800CRESUABRO 8000

typy výrobků: tabule ploché či zkruže

povrch: přírodní

tloušťka: 4 -20 mm

tolerance: EN 10029 / 10051

Standardní formáty

Další nabízené formáty

1000 x 2000 (mm)
1500 X 3000 (mm)
2000 x 6000 (mm) (CRESUABRO)
1500 x 6000 (mm)
2000 x 6000 (mm)
2500 x 8000 (mm)
 Další formáty lze zajistit dle specifikace zákazníka.

Fotogalerie